La contractació registrada al novembre cau en relació a la registrada fa un any, especialment la indefinida

Les empreses i establiments de Sant Boi van registrar durant el novembre un 5,8% de contractes menys que els registrats al mateix mes del 2019. La caiguda de la contractació temporal ha estat només del 3,3%, però la contractació indefinida cau un 33,2%. Tan sols s’incrementa el nombre de contractes temporals de menys d’un mes de durada.

 En total van registrar-se 2.920 contractes, dels quals gairebé un 95% eren de tipus temporal, i el 46%, de menys d’un mes de durada. En canvi, els contractes indefinits suposen un 5,86% del total, i s’ha reduit d’un 33% en relació a un any abans