La contractació registrada es dispara en relació al juny, però és un 12% inferior a la registrada el juliol del 2019

Les empreses i establiments ubicats a Sant Boi van registrar durant el mes de juliol un total de 2.950 contractes nous, el que suposa un increment de més del 50% en relació al juny, però que és un 12% inferior a la xifra de contractació que es va registrar el mateix mes de l’any passat.

 També cal tenir present que l’important increment de la contractació en relació al mes anterior es basa principalment en els contractes temporals, especialment els de menys d’un mes de durada. La contractació total s’incrementa un 53,6%, però la contractació indefinida només un 8,6%, i a més cau un 40% en relació a l’any passat. En canvi, al juliol s’han registrat 1.387 contractes de menys d’un mes de durada, que suposen gairebé la meitat del total, i que han augmentat un 82,5% en relació al juny, i un 4% en relació al juliol del 2019. De fet aquests contractes, de menys d’un mes, són els únics que se’n registren més ara que fa un any. Tota la resta de contractes per modalitat registren descensos importants, sobretot els indefinits.