La contractació registrada és un 14% superior a la registrada un any abans

Les empreses i establiments ubicats a Sant Boi van registrar gairebé 3.000 nous contractes durant el setembre, dels quals gairebé el 90% de tipus temporal, i amb un 45% de durada inferior a un mes. La temporalitat afecta tots els col·lectius però amb especial incidència entre dones i joves, amb taxes de temporalitat per sobre del 90%. Aquesta taxa és del 87% per als homes.

En relació al setembre del 2018, a Sant Boi es van registrar 367 contractes més que un any abans, el que suposa un increment del 14%. L’augment de la contractació va ser més alta entre les dones que entre els homes, i va augmentar especialment entre els joves menors de 30 anys.  Per sectors, la contractació es va incrementar fortament als serveis i la indústria, mentre que es va reduir a l’agricultura i la construcció.

Indicador Unitat de mesura Valor Var. interanual Període Valor anterior
Contractació registrada
contractes 2969 14,1% setembre 2019 2602