La contractació s’ha incrementat en relació a la registrada fa un any

El nombre total de contractes que les empreses i establiments ubicats a Sant Boi han registrat durant el mes de febrer és un 5,5% superior a la que es va registrar al mateix mes del 2020, però mentre augmenta el nombre de contractes temporals, el d’indefinits baixa gairebé el 20%.

 El nombre de contractes indefinits va ser un 19,9% inferior al de fa un any, i el de temporals, un 9,1% superior. També cal tenir present que l’increment més important el trobem als contractes d’un mes de durada o menys, que pugen un 51,5%. En relació al mes anterior es redueix el nombre de contractes temprals però augmenten els indefinits.

Encara que la temporalitat segueix sent molt alta, l’increment del nombre de contractes indefinits en relació al mes anterior fa que aquest no sigui tan alta com habitualment, quan als darrers mesos era per sobre del 95% per a tots els col·lectius. Aquest mes la taxa de temporalitat és lleugerament per sota del 90% en el cas dels homes, i del 91,5% entre les dones. Entre els joves és més alta, del 94,5%.