La contractació temporal augmenta lleugerament i la indefinida baixa un 56%

Durant el mes de novembre i en relació al novembre de l’any anterior, la contractació total va reduir-se un 5,4% com a resultat del lleu increment de la contractació temporal, un 5,5%, i l’enfonsament de la contractació indefinida, que és un 56% inferior a la que es va registrar un any abans.

 En relació al mes d’octubre la contractació ha baixat un 8,8%, amb descensos tant a la contractació temporal con a la indefinida.

Durant el darrer mes van signar-se a Sant Boi 3.099 contractes de treball, 178 menys que el mateix mes del 2018, el que representa un descens relatiu del 5,4%. La contractació s’ha reduit especialment entre dones, joves i al sector de la construcció.

 Els únics sectors a on no es va reduir la contractació van ser l’agricultura, que va registrar exactament el mateix nombre de nous contractes que fa un any, i la indústria, que en va registrar un més. Aquestes xifres no afecten la baixada general, concentrada a la construcció i els serveis.