La taxa d’atur augmenta mig punt durant l’agost

La taxa d’atur registrat a Sant Boi durant el mes d’agost va enfilar-se fins l’11,7% de la població activa, mig punt percentual més que al juliol. L’atur va augmentar tant entre homes com entre dones, encara que és set dècimes inferior al registrat un any abans, quan era del 12,4%.

Durant els darrers dotze mesos l’atur registrat s’ha reduit de 290 persones, un descens del 5,8% interanual. L’atur s’ha reduit en major proporció entre els homes, amb un descens de gairebé el 10%, que entre les dones, tan sols un 3%.

 L’atur també s’ha reduit de manera important entre els treballadors estrangers, concretament d’un 9%, encara que també amb importants diferències entre homes i dones: entre els homes la baixada ha estat del 16,8%, mentre que entre les dones tan sols del 2,6%.

Per sectors, l’atur registrat s’ha reduit a tots ells. En xifres absolutes el sector serveis és el que més contribueix a reduir la xifra d’aturats, amb 171 menys que fa un any, encara que en termes relatius la indústria i la construcció són els que més han reduit el seu atur, amb descensos del 9,2 i del 13,6% respectivament.

Deixa un comentari