La taxa d’atur augmenta dues dècimes durant el gener

Durant el mes de gener la taxa d’atur registrat a Sant Boi va passar de l’11,2 a l’11,4% de la població activa. Tot i això, encara és inferior a la registrada un any abans, quan era de l’11,6%.

 L’increment de la taxa d’atur durant el gener cal imputar-lo a l’increment de l’atur femení, que ha passat del 14,0 al 14,4%, mentre que la taxa d’atur masculina no ha patit variacions.

A la finalització del mes de gener, a Sant Boi hi ha 4.624 persones en situació d’atur registrat, 86 menys que les que hi havia un any abans, el que implica una reducció en termes interanuals de l’1,8%.

 L’atur registrat, en relació a un any abans, s’ha reduit tant entre els homes com entre les dones, encara que la reducció de l’atur femení ha estat major, del 2,1%, mentre que l’atur masculí s’ha reduit d’un 1,4%.

Per sectors productius, cal destacar que el nombre d’aturats als serveis supera de 43 persones el registrat un any abans. Tenint en compte que el sector serveis és, de llarg, el que més població ocupa, la dada és significativa. En canvi, tant la indústria com la construcció registren una evolució positiva en termes interanuals, amb descensos del 5 i el 4,4% respectivament.