La taxa d’atur augmenta d’una dècima al gener i es situa en el 12%

Durant el mes de gener la taxa d’atur registrat a Sant Boi va augmentar lleugerament fins situar-se en el 12% de la població activa. En relació a un any abans, quan era del 14,1%, la taxa d’atur s’ha reduit 2,1 punts.

 L’atur ha augmentat el darrer mes tant entre els homes, del 9,4 al 9,6%, com entre les dones, amb un augment de la taxa d’una dècima. La taxa d’atur femení, del 14,8%, és 5,2 punts per sobre de la taxa d’atur masculí.

Des del gener de l’any passat el nombre de persones en situació d’atur registrat a Sant Boi ha passat de 5.663 a 4.834, 820 persones menys, un descens interanual del 14,5%. La reducció de l’atur és superior entre els homes que entre les dones.

L’atur registrat va reduir-se d’un 17,2% entre els homes, per tan sols un 12,4% entre les dones. En nombres absoluts també hi va haver major reducció de l’atur masculí que del femení. Això fa que el diferencial d’atur entre homes i dones s’hagi incrementat en relació a un any enrrere.

Entre els treballadors estrangers l’atur s’ha reduït un 11,5%, també amb la característica que la reducció és superior entre homes que entre dones, encara que en per a aquest col·lectiu amb diferències encara més grans.

Per sectors, l’atur ha baixat a tots ells, i en termes relatius la indústria i la construcció són els que més l’han reduït, encara que en xifres absolutes el major descens correspon al sector serveis, sector del que provenien 516 del total de 820 persones aturades menys que hi ha actualment en relació a un any abans.

Deixa un comentari