La taxa d’atur es redueix al setembre de tres dècimes

La taxa d’atur registrat a Sant Boi va passar del 12,5 al 12,2% durant el mes de setembre. Aquest descens de l’atur ha estat molt desigual per sexes: entre les dones s’ha reduit de sis dècimes, per només una dècima entre els homes. Aquest fet, que no és l’habitual, permet reduir el diferencial d’atur entre homes i dones, que tot i això encara és molt alt i se situa en 5,7 punts.

Mentre la taxa d’atur masculina és del 9,5% de la població activa, aquesta taxa és del 15,2% per a les dones.

L’atur s’ha tornat a situar per sota les 5.000 persones durant el setembre, situant en 4.914 la xifra total de persones en situació d’atur registrat. La reducció de l’atur ha estat similar entre homes i dones en xifres absolutes, encara que en xifres relatives la reducció ha estat superior entre els homes.

El sector que més ha reduit l’atur en termes interanuals ha estat el dels serveis, amb 518 aturats menys, encara que en termes relatius la reducció ha estat superior a la indústria i la construcció, amb un descens del 21%, per un 13% al sector serveis.

Deixa un comentari