La taxa d’atur es redueix dues dècimes al novembre i es situa a l’11,2%

Durant el mes de novembre la taxa d’atur registrat a Sant Boi va passar de l’11,4 a l’11,2% de la població activa. L’atur s’ha reduit en major proporció entre dones que entre homes, encara que el diferencial d’atur segueix sent de gairebé sis punts percentuals.

 La taxa d’atur masculina queda fixada al 8,4% de la població activa, mentre que la femenina és del 14,3%, un diferencial de 5,9 punts. En relació a un any abans, la taxa d’atur registrat conjunta és tres dècimes inferior; tant entre les dones com entre els homes l’atur s’ha reduit en termes interanuals en la mateixa proporció, tres dècimes.

A la finalització del mes de novembre, a Sant Boi hi ha 4.541 persones en situació d’atur registrat, 121 menys que les que hi havia un any abans, el que suposa un descens interanual del 2,6%.

 L’atur registrat es va reduir d’un 3,4% entre els homes i d’un 2% entre les dones, però va augmentar un 5,4% entre els menors de 30 anys. Entre els treballadors i treballadores estrangers es va reduir un 1,5%.

Per sectors, l’atur s’ha reduit significativament a l’agricultura i la construcció, i augmenta lleugerament a la indústria i els serveis, encara que en percentatges de l’1 i el 0,2% respectivament.