La taxa d’atur es redueix dues dècimes al setembre

Durant el mes de setembre la taxa d’atur registrat a Sant Boi va passar de l’11,7 a l’11,5%. En relació a fa un any, la taxa actual és sis dècimes inferior a la llavors registrada. L’atur s’ha reduit de manera significativa entre les dones, mentres que registra un lleuger augment entre els homes. Tot i això, el descens de la taxa d’atur femenina és superior a l’augment de la taxa d’atur masculina, de manera que les xifres totals reflexen una baixada moderada de dues dècimes.

A la finalització del mes de setembre a Sant Boi hi havia 4.685 persones en situació d’atur registrat, 229 menys que un any abans. El descens interanual és del 4,7%, amb diferències importants entre homes i dones, ja que l’atur s’ha reduit un 7,3% entre els homes, però només un 2,8% entre les dones.

 L’únic col·lectiu que registra un augment del nombre d’aturats en relació a fa un any és el de joves menors de 30 anys buscant el seu primer lloc de treball. Entre els treballadors estrangers també es registra un descens important, del 9,2%, i com passa amb les xifres totals, també amb un major descens de l’atur entre els homes que no pas entre les dones.

 

Per sectors, tots ells registren una evolució positiva, amb descensos que van del 5% a la indústria fins el gairebé 20% a la construcció. El sector serveis, que en termes quantitatius és el més important ja que la majoria de la població s’hi ocupa, va registrar un descens de l’atur del 9,3% interanual.

Deixa un comentari