La taxa d’atur es redueix d’una dècima al març

La taxa d’atur registrat va situar-se a l’11,5% de la població activa a la finalització del mes de març, una dècima menys del que es registrava al febrer i set dècimes menys que la registrada un any abans.

 Al març l’atur s’ha reduit entre els homes, però ha augmentat entre les dones. El diferencial a la taxa d’atur entre homes i dones se situa en gairebé sis punts percentuals, un 8,7% d’atur masculí i un 14,6% d’atur femení.

En termes interanuals, la reducció de l’atur entre els homes ha estat del 9%, però només del 2,8% entre les dones, i entre els joves menors de 30 anys ha augmentat un 8,6%. Cal tenir present, però, que l’atur registrat no és una bona mesura de l’atur juvenil ja que dins aquest col·lectiu bona part dels aturats no s’inscriuen a les oficines de treball si no és que tenen dret a cobrar algun tipus de prestació en considerar que no hi trobaran feina.

Per sectors, l’atur s’ha reduit a tots ells, especialment a la indústria i la construcció, encara que en termes absoluts el sector serveis és el més aturats menys registra, ja que és el sector que ocupa la major part de la població, al voltant del 75%.

Deixa un comentari