Durant el mes d’octubre la taxa d’atur registrat a Sant Boi es va reduir d’una dècima, passant del 13,7 al 13,6% de la població activa registrada. La variació de la taxa d’atur és desigual entre homes i dones, ja que mentre que entre els homes ha augmentat de dues dècimes, entre les dones s’ha reduit de quatre. 

En qualsevol cas, el diferencial d’atur registrat entre homes i dones continua sent alt malgrat la important reducció registrada aquest mes, i es situa en 5,8 punts, 10,8% d’atur masculí davant el 16,6% d’atur femení.

En relació a les mateixes dades d’un any abans, l’octubre del 2019, la taxa d’atur és 2 punts superior a la llavors registrada, quan era de l’11,6%.

Publicat per Observatori de la Ciutat


Documents relacionats