La taxa d’atur registrat a Sant Boi és de l’11,2% de la població activa

Durant el mes de setembre la taxa d’atur no va patir variacions en relació al mes anterior i es situa a l’11,2% de la població activa. En relació a un any abans la taxa és 0,3 punts inferior. El diferencial d’atur entre homes i dones és de 6,2 punts, dues dècimes més alt que el que es registrava un any abans.

A la finalització del mes de setembre el nombre total de persones en situació d’atur registrat a Sant Boi és de 4.540, 145 menys que les que hi havia un any abans. El nombre d’aturats s’ha reduit més entre els homes que entre les dones, tant en termes absoluts com relatius. En canvi, entre la població jove, menor de 30 anys, l’atur registrat ha augmentat un 7% en un any, i també entre els treballadors estrangers.

Indicador Unitat de mesura Valor Var. interanual Període Valor anterior
Taxa d’atur registrat
% sobre població activa 11,2% -0,3 punts setembre 2019 11,5%
Atur registrat
persones 4540 -3,1% setembre 2019 4685