La taxa d’atur registrat augmenta mig punt durant el desembre i el 2020 es tanca amb un 14%, 2,7 punts per sobre que a finals del 2019

La taxa d’atur registrat a Sant Boi va passar del 13,5 al 14% durant el mes de desembre, tancant un any molt negatiu per a les xifres de desocupació, ja que la taxa d’atur un any abans era de l’11,3%, 2,7 punts menor que l’actual taxa.

 El diferencial d’atur registrat entre homes i dones també ha augmentat, ja que mentre la taxa d’atur masculina ha pujat 2,4 punts, la femenina ha pujat 3 punts. Actualment el diferencial d’atur entre homes i dones és de 5,4 punts percentuals: un 16,8% d’atur femení i un 11,4% d’atur masculí.

L’augment de l’atur registrat entre els joves menors de 30 anys també ha estat molt significatiu, de tres punts percentuals, passant del 13,8 al 16,8% en un any.