La taxa d’atur registrat augmenta una dècima durant el juliol i trenca cinc mesos consectius de descensos

El nombre de persones en situació d’atur registrat a Sant Boi va augmentar lleugerament durant el juliol, situant la taxa en el 12,1% de la població activa, una dècima més que al juny, i es trenca d’aquesta manera un període de cinc mesos consecutius en que l’atur es va reduir.

L’atur no augmentava a Sant Boi des del gener, i va registrar descensos entre els mesos de febrer i juny. Al juliol, però, la taxa augmenta fins el 12,1% principalment a causa de l’increment de l’atur femení, que va passar del 15,1 al 15,3%. L’atur masculí, en canvi, no va patir variacions, de manera que el diferencial d’atur entre homes i dones s’eixampla una mica més i ja és de 6,2 punts.

Les 4.855 persones en situació d’atur registrat que hi ha a la finalització del mes de juliol suposen que en l’actualitat hi ha 830 aturats menys que fa un any, un descens del 14,6% els darrers dotze mesos.

L’atur ha baixat de 430 homes i 400 dones, xifres absolutes no tan diferents, però tenint en compte que el nombre de dones aturades és gairebé un 50% superior al d’homes aturats, en termes relatius l’atur baixa molt més entre els homes (-18%) que no pas entre les dones (-12%)

L’atur també s’ha reduit de manera significativa entre els treballadors estrangers, concretament de 170 persones, encara que en el cas d’aquest col·lectiu les diferències entre homes i dones s’accentuen, amb una baixada de l’atur masculí del 27,4% per tan sols del 10,8% de l’atur femení.

Per sectors, el sector serveis és el que registra un major descens en termes absoluts, amb 458 aturats menys que fa un any, encara que en termes relatius els sectors que han registrat un millor comportament durant els darrers dotze mesos han estat la construcció i la indústria.

Deixa un comentari