La taxa d’atur registrat es situa per sota del 14%

L’atur registrat a Sant Boi va enfilar-se per sobre del 14% a finals de l’any 2020 i no ha estat fins aquest passat mes de maig que la taxa va tornar a baixar per sota d’aquest nivell, concretament del 13,9% de la població activa.

 Aquesta baixada de la taxa d’atur ha estat de tres dècimes durant el mes de maig. Actualment Sant Boi registra exactament la mateixa taxa d’atur que fa un any, el 13,.9%. Cal dir, però que mentre la taxa d’atur entre els homes és una dècima inferior a la registrada fa una any, la taxa d’atur entre les dones és dues dècimes per sobre.