La taxa d’atur se situa en el 12% de la població activa

Durant el mes de juny la taxa d’atur registrat es va reduir de sis dècimes i es situa en el 12% de la població activa. La taxa d’atur es va reduir tant entre les dones com entre els homes, però es manté l’important diferencial per sexes, de manera que la taxa d’atur masculina, del 9,1%, és sis punts inferior a la femenina, del 15,1%.

El pes relatiu dels aturats de llarga durada s’incrementa, ja que el seu nombre baixa però no al ritme que baixen les xifres totals.

A la finalització del mes de juny a Sant Boi hi hava 1.067 persones en situació d’atur registrat menys que les que hi havia un any abans. Fa un any el total d’aturats era de gairebé 6.000 persones, en l’actualitat són menys de 5.000. El descens en un any ha estat el 18,1%, amb un descens del 22,6% d’homes aturats, un 14,8% menys de dones aturades i un 21,4% menys de joves aturats. L’atur s’ha reduit a tots els sectors: als serveis hi ha 636 aturats menys que fa un any, mentre que la reducció a la indústria ha estat de 163 persones i a la construcció, de 167.

Deixa un comentari