La taxa d’atur s’enfila fins el 14,6% al gener

Durant el mes de gener la taxa d’atur registrat a Sant Boi va passar del 14 al 14,6%, un augment de sis dècimes en tan sols un mes. La taxa d’atur ja és 3,1 punts per sobre de la que es registrava fa un any, quan era de l’11,5%.

 Durant el mes de gener la taxa d’atur es va incrementar de manera important tant entre els homes com les dones, quatre dècimes entre els homes, i set entre les dones. Això fa que el diferencial d’atur entre els uns i les altres hagi tornat a incrementar-se després d’alguns mesos de descens.

L’increment del nombre de persones en situació d’atur registrat ha estat d’un 26,3% durant els darrers dotze mesos, passant de les 4.624 persones aturades fa un any a les actuals 5.840.

 L’increment de l’atur en els darrers dotze mesos ha estat de 553 homes i de 663 dones, encara que en termes relatius la pujada de l’atur ha estat major entre els homes (+29,2%) que entre les dones (+24,3%).

Per sectors, els més perjudicats han estat la construcció i els serveis, especialment aquests últims, ja que en tot i que en termes relatius la pujada de l’atur ha estat similar, en nombres absoluts el sector serveis, a on s’hi ocupa més del 75% de la població ocupada, és de llarg el que més nous aturats aporta, concretament 966 més que fa un any.