L’any 2019 finalitza amb un 11,2% d’atur registrat

La taxa d’atur registrat a Sant Boi a la finalització de l’any 2019 és de l’11,2%, dues dècimes per sota de la taxa registrada un any abans.

 Durant el darrer any la taxa d’atur femenina s’ha reduit de sis dècimes mentre que la taxa d’atur masculina no ha patit variacions. Malgrat això, el diferencial a la taxa d’atur registrat entre homes i dones continua sent alt, concretament de 5,3 punts, això és, la taxa d’atur masculina és del 8,7% i la taxa d’atur femenina, del 14%.

En relació al desembre del 2018, a Sant Boi hi ha 109 persones aturades menys, el que representa un descens interanual del 2,3%. L’atur pràcticament no s’ha reduit entre els homes, amb 4 aturats menys, i principalment s’ha reduit entre les dones, concretament de 105 persones.

 Malgrat tot, hi ha 788 dones aturades més que homes aturats. El nombre de dones en situació d’atur registrat a desembre del 2019 és de 2.664 persones, davant els 1.876 aturats registrats homes.

L’atur registrat s’ha incrementat entre els joves menors de 30 anys, concretament de 54 persones més, mentre que entre els treballadors estrangers no hi ha hagut grans variacions i l’any es tanca amb 13 aturats estrangers menys que a la finalització del 2018.

Per sectors productius, l’atur s’ha reduit a tots els sectors excepte als serveis, on s’ha incrementat d’un 0,9%.