L’atur augmenta lleugerament durant el juliol

La taxa d’atur registrat a Sant Boi va passar de l’11,1 a l’11,2% de la població activa durant el juliol. Actualment es registra una taxa set dècimes inferior a la que es registrava fa un any, quan era de l’11,9%. L’atur durant el darrer mes va reduir-se entre els homes, però va augmentar entre les dones.

A la finalització del mes de juliol a Sant Boi hi ha 4.542 persones en situació d’atur registrat, un 6,4% menys que les que hi havia fa un any. L’atur s’ha reduit de manera molt desigual per sexes, amb una reducció del 10,1% entre els homes però només del 4% entre les dones.

 La reducció de l’atur és per a tots els col·lectius i sectors, però de manera desigual. A més de la desigualtat entre homes i dones, també podem observar que la reducció en termes relatius a la indústria i la construcció ha estat molt més important que als serveis, encara que en xifres absolutes el sector serveis és el que més ha reduit el nombre d’aturats. Hem de tenir en compte que aquest sector ocupa entre el 75 i el 80% de la població activa, i per tant és el que té major importància sobre les xifres totals d’atur i ocupació.

Deixa un comentari