L’atur baixa per primer cop des de l’inici de la crisi del coronavirus

Durant el mes de juliol la taxa d’atur registrat a Sant Boi va passar del 13,9 al 13,4% de la població activa, això és, en un mes s’ha registrat un descens de la taxa d’atur de mig punt percentual. Malgrat tot, actualment la taxa d’atur registrada és 2,6 punts superior a la que hi havia ara fa un any. 

L’atur s’ha reduit al juliol tant entre homes com dones, però de manera desigual. Entre les dones la taxa d’atur s’ha reduit de tres dècimes, mentre que entre els homes aquesta reducció ha estat de sis dècimes.

És la primera baixada significativa de l’atur en mesos, d’un 3,3% en un mes, o 185 persones menys que al juny. L’atur s’ha reduit especialment entre els homes, de 125 persones.

El sector serveis és el principal factor de la reducció de l’atur al juliol, de fet la variació total del nombre de persones aturades durant el darrer més és de la mateixa magnitud que la reducció del nombre de persones aturades al sector serveis, entre els que s’ha reduit l’atur de 184 individus.

El nombre de persones en situació d’atur registrat ha patit un augment del 23,9% durant els darrers dotze mesos, el que suposa que hi ha 1.037 persones aturades més que ara fa un any. L’atur s’ha incrementat a tots els col·lectius i a tots els sectors, excepte l’agricultura, que no ha variat les seves xifres.