L’atur es manté estable durant el mes d’octubre

Tot i que tradicionalment octubre és un mes en què sol augmentar la taxa d’atur, enguany no ha patit variacions, i es manté al 10,8% que es registrava al setembre.

 Actualment la taxa d’atur registrat és 2,7 punts per sota del que era fa un any, quan era del 13,5%. Durant el darrer mes, la taxa d’atur no ha patit variacions entre els homes, però s’ha reduit de dues dècimes entre les dones. Malgrat això, la taxa d’atur femenina és gairebé 5 punts superior a la masculina.

A la finalització del mes d’octubre el total de persones en siutació d’atur registrat a Sant Boi era de 4.362, 1.092 menys que les que hi havia un any abans, o el que és el mateix en termes relatius, l’atur s’ha reduit un 20% durant els darrers dotze mesos.

 L’evolució del nombre d’aturats és positiva per a tots els col·lectius i sectors productius. La reducció de l’atur registrat durant el darrer anys volta el 20% tant per a homes com per a dones, però arriba al 40% entre els menors de 30 anys. Cal dir, però, que l’atur registrat no és una bona mesura de l’atur juvenil, ja que bona part dels joves aturats, quan no tenen dret a prestació per desocupació, no s’inscriuen a les Oficines de Treball i per tant no apareixen a aquest registre. Tot i això, un 40% de descens al nombre d’aturats registrats joves és una dada prou significativa.

 

Per sectors, l’atur registrat baixa de manera important a tots els sectors, amb descensos entre el 15 i el 20% a cadascun d’ells. En termes absoluts, el descens de l’atur cal imputar-lo principalment a la indústria i sobretot als serveis.