L’atur es redueix durant el 2016, però Sant Boi segueix sent dels municipis amb l’atur més alt de la comarca

A la finalització del mes de desembre, la taxa d'atur registrat a Sant Boi és del 14,1%, tres dècimes menys que la registrada el mes anterior i 1,7 punts per sota de la registrada un any abans. L'atur ha baixat durant el desembre a tot el nostre entorn, en alguns casos amb més força que a Sant Boi. D'aquesta manera, el diferencial d'atur del nostre municipi en relació a altres municipis dels voltants, del conjunt de la comarca o de Catalunya segueix situant-nos per sobre de la resta quant a nivell d'atur registrat.

La reducció de l’atur ha estat molt més important entre els homes que no pas entre les dones. La xifra total d’aturats homes s’ha reduit de 463 persones (un 15,9%), mentre que la reducció de les dones aturades ha estat de 242 (un 7%). L’atur també s’ha reduit de manera important entre els joves menors de 30 anys, concretament de 110 persones (un 12,6%). Tot i això cal recordar que l’atur registrat no és una bona mesura de l’atur juvenil ja que bona part dels joves no aturats no s’inscriuen a les Oficines de Treball i per tant no figuren com a aturats registrats.

Entre els treballadors estrangers l’atur s’ha reduit de 123 persones durant l’any, i en aquest cas no només la reducció és més important entre els homes que entre les dones, sinó que podem dir que pràcticament tota la reducció de l’atur es registra entre els homes: de la reducció de 123 persones estrangeres aturades, 115 eren homes i només 8, dones.

Per sectors productius, en nombres absoluts és al sector serveis a on més s’ha reduit, amb 340 aturats menys que fa un any, encara que en termes percentauls la indústria i la construcció són els sectors que registren una caiguda més gran de l’atur.

Deixa un comentari