L’atur registrat es redueix de manera significativa durant l’abril

La taxa d’atur registrat a Sant Boi s’ha reduit de quatre dècimes durant el mes d’abril, situant-se a l’11,1% de la població activa. Fa un mes la taxa era de l’11,5%, i fa un any, de l’11,9%. 

La reducció de la taxa d’atur a l’abril ha estat especialment significativa entre les dones, entre les que l’atur registrat s’ha reduit de cinc dècimes. Malgrat això, la taxa d’atur entre les dones continua molt per sobre de la registrada entre els homes, un 8,5% davant el 14,1% d’atur femení, un diferencial de 5,6 punts.

A la finalització del mes d’abril, el nombre de persones en situació d’atur registrat a Sant Boi era de 4.533, 291 menys que un any abans, el que implica un descens interanual del 6%.

 L’atur s’ha reduit tant entre homes com entre dones, encara que en proporcions molt diferents, ja que el nombre d’homes aturats s’ha reduit un 8,9% però el de dones aturades només un 3,9%. En canvi, entre els joves menors de 30 anys l’atur registrat s’ha incrementat un 9,3%.

Per sectors, l’atur s’ha reduit durant els darrers dotze mesos a tots ells. En termes absoluts el sector serveis, que ocupa 3 de cada 4 treballadors, és el que més redueix la xifra d’atur, concretament de 187 persones, encara que en termes relatius la indústria i la construcció redueixen més l’atur que els serveis.

Deixa un comentari