L’atur registrat es redueix i es situa a nivells de l’any 2008

La taxa d’atur registrat a Sant Boi s’ha situat al 10,9% de la població activa, dues dècimes menys que el mes anterior. El descens en relació a un any abans és de mig punt percentual, quan era de l’11,4%. Feia més de 10 anys que la taxa d’atur registrat no es situava per sota de l’11%.

Al maig l’atur s’ha reduit més entre els homes que entre les dones, de manera que augmenta el diferencial d’atur entre ambdós col·lectius, que ara es situa en 5,8 punts. També es va reduir de manera discreta l’atur registrat juvenil, d’una dècima.

El nombre total de persones en situació d’atur registrat és de 4.436, 198 menys de les que n’hi havia fa un any. L’atur s’ha reduit més entre els homes (122 aturats menys) que entre les dones (76 aturades menys). En termes relatius, tenint en compte que hi ha més dones aturades que homes aturats, la diferència és encara més gran, amb un descens del 6,4% de l’atur entre els homes per tan sols una reducció del 2,8% entre les dones. L’únic col·lectiu que registra increments al nombre d’aturats és el de joves menors de 30 anys, amb 119 aturats més que al maig del 2018.

 Per sectors, l’atur s’ha reduit a tots ells excepte a l’agricultura i entre aquells que busquen el seu primer lloc de treball. Entre els treballadors estrangers l’atur es redueix en conjunt, però mentre es redueixe entre els homes, augmenta entre les dones i els joves.

Deixa un comentari