L’atur registrat es redueix significativament durant l’abril

La taxa d’atur registrat a Sant Boi es va reduir tres dècimes durant el mes d’abril, passant del 14,5 al 14,2% de la població activa. Malgrat això, la taxa d’atur actual supera la que es registrava ara fa un any, quan era vuit dècimes inferior, concretament del 13,4%. 

Durant el darrer mes l’atur s’ha reduit de manera important tant entre homes com dones, en tots dos casos trobem que la taxa d’atur s’hi ha reduit de tres dècimes, descens que és encara més gran entre els joves menors de 30 anys, entre els que la taxa d’atur ha baixat quatre dècimes. Cal dir, però, que l’atur registrat no és una bona mesura de l’atur juvenil real ja que bona part dels joves aturats, si no tenen dret a prestació per desocupació, no s’inscriuen a les Oficines de Treball i per tant no figuren a aquest registre.

En relació al mes d’abril del 2020, actualment hi ha 310 persones més que les que hi havia en situció d’atur registrat. Això suposa que hi ha gairebé un 6% més d’aturats que fa un any.

 L’atur ha augmentat especialment entre les dones, amb un 8% més d’aturades, mentre que l’atur ha crescut un 2,8% entre els homes i un 4,7% entre els joves d’entre 16 i 29 anys.

Per sectors, el principal component de l’augment de l’atur és el sector serveis, que també és el que més població ocupa: actualment hi ha 209 persones aturades més a aquest sector que fa un any. També trobem més aturats que fa un any a la indústria, mentre que a l’agricultura i la construcció l’evolució de les xifres ha estat positiva i hi ha menys atur que fa un any, encara que aquests dos sectors són els que menys població ocupen i per tant els que tenen menor incidència sobre les xifres globals.