L’atur s’enfila fins el 12,5% durant el mes d’agost

L’habitual alentiment de l’activitat econòmica durant el mes d’agost ha tingut un efecte perjudicial a les xifres d’atur registrat, i la taxa d’atur ha augmentat de quatre dècimes fins el 12,5% de la població activa.

L’augment de la taxa d’atur ha perjudicat tant homes com dones, en tots dos casos la taxa d’atur s’ha enfilat mig punt percentual, arribant fins el 9,6% en el cas dels homes i el 15,8% en el cas de les dones.

A la finalització del mes d’agost a Sant Boi hi havia 698 persones aturades menys que un any abans, la reducció ha estat del 12,2%. L’atur s’ha reduit més entre els homes que entre les dones.

El descens de l’atur ha estat de 374 homes i 324 dones, mentre que entre els menors de 30 anys la reducció només ha estat d’onze persones, malgrat que cal recordar que l’atur registrat no és una bona mesura de l’atur juvenil ja que bona part d’aquest col·lectiu en situació d’atur no es registra a les Oficines de Treball i per tant no apareix als registres com a aturat registrat.

Entre els treballadors estrangers la reducció de l’atur en termes interanuals ha estat de 126 persones, un 15% de descens. En aquest cas també s’ha reduit l’atur de manera molt més important entre els homes que no pas entre les dones.

Per sectors, en xifres absolutes a on més s’ha reduit l’atur és als serveis, amb 381 aturats menys, un 9,7% interanual. En xifres relatives la major reducció s’ha produit a la indústria i la construcció, amb descensos del 18 i del 21% respectivament

Deixa un comentari