L’atur torna a disparar-se durant l’abril i arriba al 13,2%

La taxa d’atur registrat a Sant Boi durant el mes d’abril va passar del 12,1 al 13,2%, un increment mensual d’1,2 punts. Aquesta dada ens situa 2,1 punts percentuals per sobre de la taxa registrada un any enrrere.

A la finalització del mes, a Sant Boi hi ha un total de 5.368 persones en situació d’atur registrat, 835 més que les que hi havia fa un any. En termes percentuals això suposa un increment del 18,4% interanual. El nombre de persones a l’atur s’ha incrementat a tots els col·lectius i a tots els sectors, excepte a l’agricultura i entre aquelles persones que busquen el seu primer lloc de treball.

Durant el mes d’abril la xifra total de persones en situació d’atur registrat s’ha incrementat de 468, un espectacular augment mensual de gairebé el 10%. Les activitats relacionades amb l’ocupació, la construcció, el comerç i l’hostaleria, els principals perjudicats. Aquests quatre àmbits sumen en total més de la meitat del total de nous aturats. 

L’increment de l’atur afecta més els homes que les dones: entre els homes l’atur augmenta un 14,4%, per un 6,1% entre les dones; també ha afectat fortament els joves menors de 30 anys, amb un increment mensual de l’11,5%. La població estrangera també s’ha vist fortament afectada per l’augment de l’atur, amb un 8% d’augment, també significativament superior entre els homes que entre les dones, encara que tots dos col·lectius el pateixen.

En termes relatius la construcció és el sector que més pateix aquests augments, amb un 17,2% d’increment de l’atur en tan sols un mes, però en termes absoluts és el sector serveis el que registra les pitjors xifres, ja que augmenta en 352 persones el nombre d’aturats, que representen el 75% del total de l’increment. Dins el sector serveis, les activitats que pitjor comportament registren són les activitats relacionades amb l’ocupació, el comerç tant al detall com a l’engròs, i els serveis de menjar i begudes, això és, principalment bars i restaurants.