L’aturada d’activitats econòmiques dispara la taxa d’atur fins el 12,1%

Aquesta taxa d’atur ens situa a nivells de l’any 2018, i des de llavors la taxa s’havia anat reduint fins arribar als voltants de l’11%. Per tant, en un mes s’ha perdut la recuperació de l’ocupació registrada els darrers dos anys. També cal tenir present que les dades d’atur registrat no inclouen els treballadors i treballadores afectats per expedients de regulació temporal d’ocupació, ja que segueixen cotitzant a la Seguretat Social i no són inscrits als registres de l’atur, de manera que les dades d’atur registrat no reflexen la totalitat de les persones que actualment no treballen, sinó d’aquelles que han perdut definitivament la feina.

 La taxa d’atur s’incrementa tant per a homes com per a dones, concretament de vuit dècimes per als homes i de set per a les dones. En conjunt, la taxa d’atur registrat ha augmentat de vuit dècimes durant el març, passant de l’11,3 al 12,1% de la població activa.

A la finalització del mes de març, el nombre total de persones en situació d’atur registrat a Sant Boi és de 4.900, 229 més que les que hi havia fa un any. Aquesta situació no la trobàvem des del mes de maig del 2013. A partir d’aquell moment, tots els mesos el nombre de persones aturades sempre era menor que un any abans, fins aquest mes de març del 2020.

 Tot i que durant els darrers mesos la xifra d’aturats a la finalització del mes era inferior a la registrada un any abans en percentatges molt baixos, inferiors a l’1%, durant aquest mes de març el gran increment del nombre d’aturats registrats ha fet que la situació es capgiri i que actualment hi hagi gairebé un 5% d’aturat més que al març del 2019.

La majoria d’indicadors en termes interanuals presenten una evolució negativa, quan fins ara la majoria presentaven evolucions positives. Especialment alt és el nombre de persones joves a l’atur, que gairebé s’ha doblat en relació a l’any anterior.

Només el sector primari presenta una evolució favorable de les xifres, però aquest sector ocupa molt poca gent i no té cap incidència sobre les xifres generals. Indústria, construcció i serveis presenten una evolució clarament negativa, especialment aquest últim, amb un augment del 9,3% al seu nombre d’aturats en relació al març del 2019. Cal tenir present que aquest sector és de llarg el que més població ocupa (entre el 75 i el 80% de la població treballadora, i prop del 90% en el cas de les dones), i que les variacions de l’atur als serveis són el principal component de la variació total de les dades de desocupació.

Recordar de nou que aquestes xifres no inclouen les persones que temporalment no treballen a causa d’estar afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació.

300 persones aturades més durant el març

 Tradicionalment el març era un mes en el que, en major o menor mesura, es reduia l’atur. Enguany l’atur s’ha increment de 300 persones, un 6,5% d’augment en tan sols un mes.

Per a posar aquestes dades en context, cal recordar que el març del 2019 el nombre de persones aturades en relació al mes anterior es va reduir un 1%; el març del 2018 aquesta reducció va ser del 0,7%, i el març del 2017, d’un 2,1%.

L’atur s’ha incrementat de 165 homes (9% més que al febrer) i 135 dones (5% més). L’atur també registra importants augments entre el col·lectiu de joves d’entre 16 i 30 anys, i també entre els treballadors estragers. Tan sols s’ha reduit entre aquells que anteriorment no havien treballat mai, concretament de 20 persones.

A tots els sectors productius l’atur puja, però el cas més sagnant és el dels serveis, on hi trobem 283 persones aturades més que al febrer. Aquestes són les xifres per grans grups d’ocupació, però aquest mes i donada la situació provocada per la crisi derivada del coronavirus, hem cregut oportú anar al detall d’aquestes dades.

La professió més perjudicada ha estat la dels treballadors i treballadores de serveis d’ocupació, entre els que ha augmentat l’atur de 89 persones. Aquests professionals s’ocupen als serveis dedicats a informar sobre les ofertes d’ocupació disponibles i a seleccionar o col·locar als candidats a una ocupació, sempre que no siguin empleats de les agències de col·locació, i a dotar de treballadors les empreses dels clients per completar-ne les plantilles, i els serveis de dotació de personal i prestació de serveis de gestió de recursos humans per compte d’altri.

Els treballadors i treballadores de l’hostaleria i la restauració també han estat molt perjudicats per l’aturada de l’activitat: en total, 58 persones d’aquest sector han perdut la seva feina, de les quals 43 a serveis de menjar i begudes (bars i restaurants) i 15 a serveis d’allotjament (hotels i pensions).

El comerç i els serveis de comerç (serveis personals com ara perruqueria, estètica o bugaderia) també registren un important augment del nombre de persones aturades: 34 al comerç al detall, 13 al comerç a l’engròs i 11 als serveis personals, 58 persones en total.

Un atre sector molt perjudicat és el de les petites contruccions i reformes, especialment aquelles que solen subcontractar-se dins una obra major: les activitats especialitzades de la construcció (preparació d’obres, instal·lacions elèctriques, de lampisteria i altres instal·lacions d’edificis i obres, i acabament d’edificis) registren 17 aturats més, i les de construcció d’immobles, 12 aturats més.

Els professionals de l’educació també augmenten el nombre de persones aturades en 11 més.

En total, les professions esmentades incrementen l’atur de 245 persones. Tenint en compte que l’atur s’ha incrementat en un total de 300 persones, queda clar quins són els sectors més perjudicats per la crisi del coronavirus.