L’Enquesta de Condicions de Vida confirma una millora sensible de la situació econòmica a les llars de Sant Boi

L’Enquesta de Condicions de Vida elaborada per l’Ajuntament de Sant Boi durant el primer semestre de l’any 2019 reflecteix de manera clara una millora de la situació socioeconòmica de les llars de Sant Boi i unes expectatives més optimistes de les famílies respecte al present i a l’evolució futura del seu nivell de vida.

El canvi més significatiu que s’hi pot observar en relació a l’anterior enquesta, que data de l’any 2013, és una considerable reducció de la taxa d’atur (que ha passat del 21,5 al 9,3%) i un augment paral·lel de la taxa d’ocupació (del 52 al 65%).

El document de síntesi dels resultats de l’Enquesta de Condicions de Vida 2019 mostra que en l’actualitat hi ha menys llars amb dificultats perarribar a final de mes (el percentatge de llars ‘amb dificultats’ o ‘amb moltes dificultats’ s’ha reduït del 52% de l’any 2013 al 37% de 2019).

També les expectatives sobre el nivell de vida han evolucionat molt favorablement a les llars del municipi, ja que en aquesta ocasió només el 9% pensa que empitjorarà al llarg del pròxim any (quan fa sis anys aquest percentatge era del 55%, molt més elevat). El 27% creu que millorarà durant el pròxim any i la resta, que es mantindran igual.

El percentatge de famílies que afirmen haver pogut estalviar durant el darrer any ha augmentat de manera molt evident, en passar del 14 al 33%. Malgrat això, un 44% de les llars han hagut de reduir despeses durant els últims dotze mesos (aquest percentatge, però, és la meitat que el que es registrava l’any 2013).

Per últim, els anomenats índexs de pobresa material reflecteixen igualment una evolució que convida a un cert optimisme. El percentatge de llars que no poden fer vacances almenys una setmana l’any ha baixat del 69% al 42%. Les que no poden fer front a una despesa imprevista de 650 euros sense endeutar-se, del 71% al 50%.

Cal recordar que l’anterior enquesta es va dur a terme en plena situació de crisi econòmica, quan hi havia al municipi i a l’entorn altes taxes d’atur, dificultats econòmiques per a les famílies i una manca evident d’oportunitats laborals. Moltes llars santboianes continuen vivint situacions de dificultat, però el grau d’afectació ha disminuït de manera evident.