Les xifres d’afiliació a la Seguretat Social presenten una evolució negativa durant el 2019, agreujada durant el primer trimestre del 2020

En relació a un any abans, s’ha reduit l’afiliació a la seguretat social, tant en nombre de treballadors/es al règim general com d’autònoms/es. 

El nombre de persones afiliades a la seguretat social a alguna empresa o establiment ubicat a Sant Boi s’ha reduit un 11,6% des del primer trimestre del 2019 fins ara, així com el nombre de treballadors/es autònoms/es, que baixa un 2,4%. També s’ha reduit un 8,3% el nombre de comptes de cotització, equivalent al nombre d’empreses i establiments.

Les dades que presentem a continuació es basen en el primer trimestre del 2020, del que es van veure afectades per l’actual estat d’alarma les dues darreres setmanes, de manera que tot i que la incidència de l’alentiment de l’activitat econòmica és evident, no es poden imputar a les variacions registrades en la seva totalitat l’efecte de l’alentiment de l’activitat econòmica a causa de la crisi de la covid-19.