Durant el confinament el Centre d’Estudis d’Opinió de la Generalitat de Catalunya va posar a disposició de la ciutadania un qüestionari online per tal que aquelles persones que volguessin hi poguessin deixar les seves opinions, percepcions i expliquessin com van viure el confinament degut a la pandèmia de la Covid-19.

Des de l’Ajuntament de Sant Boi es va considerar adequat replicar aquesta enquesta, amb adaptacions al context local, i oferir-la a la ciutadania santboiana per tal de recollir aquestes mateixes opinions i percepcions, així com per a tenir una idea de com la població ha viscut el confinament i els efectes de la pandèmia, tant des de la vessant social i de relacions personals i familars com a la vessant sociolaboral i econòmica.

La pràctica totalitat dels participants a l’enquesta, el 94,4%, va dir que havia seguit les notícies relacionades amb la pandèmia amb molt o bastant interès, i de fet el 63,2% va dir que les havia sguit amb molt d’interès. Els principals mitjans d’informació van ser la televisió i internet, amb seguiments per sobre del 80%. Les xarxes socials van jugar un important paper a l’hora de rebre informació sobre la pandèmia, ja que el 95,2% les consultava almenys un cop al dia per a informar-se’n.

El 64,1% dels i les participants van dir que no havien tingut cap símptoma relacionat amb la Covid-19, i un 22% va dir no estar-ne segurs però que durant uns dies no es van sentir bé. Tan sols al 2,7% se li ha diagnosticat, encara que un 10% va dir que creien que l’havien tinguda tot i que no se li va diagnosticar.

Pel que fa a l’afectació laboral un cop esclata la crisi, el 3,1% va ser acomiadat, el 14,4% es va haver d’acollir a un ERTO i el 8,1% es va acollir al permís retribuït recuperable fixat pel govern. Aproximadament el 50% va passar a teletreballar, i una mica més del 20% va seguir treballant de manera habitual, la majoria dels quals per fer-ho en un sector considerat essencial, encara que trobem un 2,2% que diu que va haver de treballar amb normalitat tot i no fer-ho a cap d’aquests sectors essencials.

Abans de la pandèmia el 92% de les persones participants deien que amb els ingressos de que disposava la seva llar els arribava prou bé per a viure, percentatge que s’ha reduït al 78,5% després del confinament. Si abans de la pandèmia hi havia un 5,9% de llars que deien tenir dificultats per a viure amb els seu nivell d’ingressos, després aquest percentatge augmenta fins el 20,5%. Així, el 27,8% de les llars responen que en els últims mesos la seva situació econòmica ha empitjorat, encara que la majoria, el 61,9%, diu que la seva situació econòmica és igual a l’anterior.

En general hi ha cert optimisme quant a la situació personal de les persones enquestades, i el 63,3% pensa que en un futur estaran bé, encara que no es pot menysprear que un 35,7% pateix pel seu futur.

Es considera que la pandèmia es saldarà amb molts milers de morts a tot el món, i tan sols un 5% va respondre que no serà pitjor que una epidèmia de grip típica. L’afectació sobre l’economia també es percep com greu, encara que la majoria pensa que quedarà afeblida durant uns pocs anys, però no molts. Només un 9,5% confia que l’economia es refarà de pressa.

La major preocupació de cara al futur immediat és el risc de contagi un cop represa la normalitat. Al 73% li preocupa aquest aspecte, així com a un 60% li preocupen els nous hàbits i rutines de prevenció. La incertesa sobre quan i en quines condicions es reobriran els centres educatius també preocupen un important nombre de persones, més del 50%.

A la part dreta hi trobareu, a Documents Relacionats, l’informe complet amb totes les dades de l’enquesta.

Publicat per Observatori de la Ciutat


Documents relacionats