Mobilitat associada a la compra quotidiana

Trobem dos perfils de compradors: els que es desplacen gairebé sempre a peu, que a grans trets representen dos terços del total, i els que es desplacen gairebé sempre en cotxe, que són l’altre terç. Cal dir però que hi ha força gent que combina desplaçaments a peu amb el cotxe, i que una part també utilitza el transport públic. En qualsevol cas, podem dir que una tercera part fa un ús intensiu del cotxe per a fer les compres, i que un 46% no l’utilitza mai o gairebé mai per a fer compres.

La franja d’edat compresa entre els 30 i els 64 anys és la que més utilitza el vehicle particular per a fer les compres, encara que en cap cas el nombre dels que utilitzen el cotxe gairebé en exclusiva supera els que gairebé sempre o sempre fan la compra a peu.

A aquelles persones que utilitzen el cotxe per a fer la compra els vam demanar si utilitzaven les zones blaves o els aparcaments municipals existents. El grau d’utilització de les zones blaves és moderat. Un 6% ens van dir que sempre les utilitza, un 12% que de vegades i un 6%, puntualment. Però la majoria de persones que fan la compra en cotxe no les utilitza. El 30% dels enquestats, malgrat fer servir el cotxe, no aparca mai a la zona blava per a fer les compres.

L’ús dels aparcaments municipals és encara més baix, només un 2% dels enquestats diu que sempre els fa servir. En canvi, un 45%, tot i utilitzar el seu cotxe per a fer compres, no els ha utilitzat mai.

Obriu l’arxiu que trobareu a Documents Relacionats per accedir a la totalitat de les dades.