Població per districtes 2017

Sant Boi es divideix territorialment en sis districtes. En termes de població el més gran és Marianao, el qual concentra 31.889 persones i suposa el 38,8% del total d’habitants de Sant Boi. Els districtes de mida mitjana són el Barri Centre amb 14.508 habitants i Vinyets-Molí Vell, el qual en té 15.771. Els districtes més perifèrics són els més petits, en primer lloc, la Ciutat Cooperativa-Molí Nou amb 9.646 persones, en segon lloc, Casablanca amb 5.533 habitants i finalment, Camps Blancs, el qual és el districtes amb menys habitants (4.918).

Obriu els documents relacionats que trobareu a la part dreta per a ampliar informació.

Deixa un comentari