Puja l’atur al mes d’agost i baixa la contractació

Les dades del mes d’agost trenquen la tendència de l’últim any i, per primer cop, puja l’atur i baixen les contractacions amb respecte al mes anterior.

L’atur ha pujat un 2,2%, i aquest mes d’agost hi han 86 persones més aturades, sent un total de 3.924 en situació d’atur. La nota positiva és la baixada de l’atur de llarga durada un 0,4%. Tot i ser una baixada molt petita, la tendència de l’atur de llarga durada s’associa a crisi o recuperació, en funció del seu signe. 

Per grups, l’atur puja un 3,1% entre els homes, un 1,7% entre les dones i baixa un 0,4% entre els joves, baixada aquesta relacionada amb l’estacionalitat del nostre mercat de treball. Per sectors, destaca el sector serveis amb una pujada de l’atur del 2,9%.

A tot l’entorn geogràfic de referència puja l’atur. La taxa d’atur a Sant Boi és del 9,7%, al Baix Llobregat és 9,1%, a la província de Barcelona 9,5% i a Catalunya 9,4%. Per tant, la taxa d’atur no està lluny de les taxes del seu entorn, empitjorant, això si, en comparació amb el mes anterior (9,5%).

És a la contractació a on més es reflecteix els efectes d’un mal mes d’agost. Baixes molt significatives a la contractació total, a la indefinida i a la temporal. Durant el mes d’agost, s’han formalitzat un total de 485 contractes indefinits, front als 925 del mes de juliol. Això representa un descens de la contractació indefinida del 47,6%. La contractació temporal registra una baixada del 38,2% en comparació amb el mes de juliol, i actualment, representa el 70,69% del total de la contractació. En total, la contractació ha baixat un 41,3% al llarg del mes d’agost. 

A banda de la estacionalitat del mercat de treball i la nostra economía, les dades es podrien explicar per la incertesa de l’actualitat mundial, marcada per la guerra d’Ucraïna, la crisi energètica i de subministraments, la inflació, les continues onades de calor, la finalització dels contractes d’estiu i la finalització dels contractes per reforç relacionats amb la COVID-19. Tots aquests factors poden estar darrere d’unes dades, que tot i esperades, semblen preocupants.