Sant Boi genera gairebé 28.000 llocs de treball

A la finalització de l’any 2018, a Sant Boi hi treballaven 23.636 persones al règim general de la seguretat social, el que suposa un increment del 7,4% en relació a l’any anterior. Com a autònoms hi treballen 4.267 persones, nombre que va reduir-se d’un 1,1%.

A tots els grans sectors productius es registren augments del nombre d’afiliats al règim general en relació a l’any anterior, especialment a la construcció, amb un augment del 44,8%. Malgrat tot, el sector serveis és de llarg el que més persones ocupa a Sant Boi: tres de cada quatre persones que hi treballen ho fan als serveis.

La construcció, amb 613 afiliats més, i la logística (transport i emmagatzematge) són les activitats que més nous llocs de treball van generar durant el 2018 a Sant Boi. Altres activitats que van contribuir amb major significació a l’augment de l’afiliació a la seguretat social van ser la indústria manufacturera i les empreses d’activitats administratives i serveis auxiliars.

La sanitat, el comerç i el transport són les activitats que generen més ocupació. Les activitats sanitàries ocupen un total de 3.588 persones al nostre municipi, 126 més que les que hi havia fa un any. A més distància trobem el comerç a l’engròs (2.334 ocupats) i el comerç al detall (1.942 persones). En aquest últim cas cal tenir en compte que la xifra només inclou les persones que treballen a aquest sector com a treballadors assalariats, per a calcular la xifra total de treballadors del comerç al detall caldia afegir-hi el nombre d’autònoms, que són més de mil persones.

Pel que fa al nombre total d’autònoms, a Sant Boi n’hi ha un total de 4.314, un 1,5% menys dels que hi havia un any abans. La major part s’ocupa al sector serveis, concretament un 77,4% del total, especialment al comerç. A aquest sector també hi ha hagut una reducció del nombre d’autònoms, encara que els majors descensos els trobem a la indústria i la construcció.

Deixa un comentari