Sant Boi va registrar 3 accidents mortals l’any 2019

Durant l’any 2019 el nombre total d’accidents de circulació amb víctimes a Sant Boi va ser de 241, 31 menys que els registrats durant l’any anterior, encara que enguany es van registrar tres víctimes mortals, mentre que el 2018 no se’n va registrar cap. 

Del total de 241 accidents registrats amb víctimes, en 19 casos hi va haver víctimes greus (amb hospitalització durant més de 24 hores), i en 274 casos hi va haver víctimes lleus (sense hospitalització o amb hospitalització inferior a 24 hores). En termes relatius, això implica que al 5% dels accidents amb víctimes n’hi va haver de greus, i en el 95% restant n’hi va haver de lleus.

En relació a l’any anterior, es registra un descens de l’11% en el nombre total d’accidents amb víctimes. El nombre total corresponent a l’any 2018 va ser de 272, per tant n’hi va haver 31 menys durant el 2019.

Durant el 2019 van registrar-se 3 accidents amb víctimes mortals, mentre que al 2018 no se’n va registrar cap.

Les víctimes mortals dels accidents 3 accidents mortals són conductors dels vehicles implicats, així com el nombre de ferits (175), passatgers dels mateixos (65) i vianants (53).

Al document relacionat a aquesta notícia hi trobareu el detall de dades dels accidents de circulació registrats a Sant Boi durant l’any 2019.