Anotacions

8M. Dades mercat de treball. Sant Boi de Llobregat

Amb motiu de la celebració del Dia Internacional de les Dones, us oferim un seguit de dades del mercat de...

/ 8 de març del 2022

Informe mercat de treball a Sant Boi. Febrer 2022

Augment històric de la contractació indefinida Baixa lleugerament l’atur i s’incrementen de forma significativa els contractes indefinits. Al mes de...

/ 4 de març del 2022

Informe seguiment mercat de treball. Dades d’impacte de la COVID-19 Desembre 2021

Augmenten en 244 les persones aturades a les oficines de treball en el mes de desembre. L’afiliació a la Seguretat...

/ 21 de gener del 2022

Informe seguiment mercat de treball. Dades d’impacte de la COVID-19 Novembre 2021

Baixa en 1.395 les persones aturades a les oficines de treball del Baix Llobregat al mes de novembre. L’afiliació a...

/ 22 de desembre del 2021

La població dels districtes de Sant Boi l’any 2021

Sant Boi es divideix en sis districtes, dels quals el més gran en termes de població és Marianao, que concentra...

/ 27 de maig del 2021

El nombre d’accidents de trànsit es va reduir un 18% durant el 2020, i no es van registrar víctimes mortals

Durant l’any 2020 el nombre total d’accidents de circulació amb víctimes a Sant Boi va ser de 197, 44 menys...

/ 30 d'abril del 2021

Xifres de població 2021

A 1 de gener del 2021 la població total de Sant Boi era de 83.984 persones (xifra provisional), de les...

/ 22 d'abril del 2021

Afectació de la pandèmia i el confinament al comerç de Sant Boi

Entre els mesos de juliol i octubre, amb la col·laboració del Departament de Comerç, Consum i Turisme de l’Ajuntament, i...

/ 29 d'octubre del 2020

L’impacte de la pandèmia i el confinament a la població de Sant Boi

Durant el confinament el Centre d’Estudis d’Opinió de la Generalitat de Catalunya va posar a disposició de la ciutadania un...

/ 14 d'agost del 2020

Les xifres d’afiliació a la Seguretat Social presenten una evolució negativa durant el 2019, agreujada durant el primer trimestre del 2020

En relació a un any abans, s’ha reduit l’afiliació a la seguretat social, tant en nombre de treballadors/es al règim...

/ 11 de maig del 2020