Anotacions

L’Enquesta de Condicions de Vida confirma una millora sensible de la situació econòmica a les llars de Sant Boi

L’Enquesta de Condicions de Vida elaborada per l’Ajuntament de Sant Boi durant el primer semestre de l’any 2019 reflecteix de manera...

/ 23 de gener del 2020

Hàbits d’oci de la població de Sant Boi

Les dades d’aquest estudi provenen de l’enquesta que es va realitzar entre la població de Sant Boi de 16 i...

/ 28 d'octubre del 2019

El sector de la restauració a Sant Boi

Les dades d’aquest estudi provenen de l’enquesta que es va realitzar entre la població de Sant Boi de 16 i...

/ 28 d'octubre del 2019

Compres online: hàbits i motivacions.

Una mica més de la meitat dels enquestats, el 55%, ha comprat per internet en alguna ocasió. Hi ha més...

/ 28 d'octubre del 2019

Mobilitat associada a la compra quotidiana

Trobem dos perfils de compradors: els que es desplacen gairebé sempre a peu, que a grans trets representen dos terços...

/ 28 d'octubre del 2019

Sant Boi genera gairebé 28.000 llocs de treball

A la finalització de l’any 2018, a Sant Boi hi treballaven 23.636 persones al règim general de la seguretat social,...

/ 28 de maig del 2019

Estadística 2016 de llars, famílies i habitatges a Sant Boi

A Sant Boi hi ha un total de 32.709 habitatges, dels quals a 30.230 hi ha almenys una persona empadronada. L’empadronament...

/ 15 de juny del 2016

Despesa en comerç de les llars santboianes

Aquest estudi calcula la despesa monetària de les llars als principals apartats de despesa com són alimentació, equipament de la persona...

/ 20 de setembre del 2014

Hàbits de compra de productes d’alimentació i Mercats Municipals de Sant Boi

L’Ajuntament ha fet una enquesta per conèixer els hàbits de compra de productes d’alimentació a Sant Boi i, en especial,...

/ 3 d'abril del 2012

Hàbits de compra de moda i complements entre la població de Sant Boi

L’Ajuntament ha fet una enquesta per conèixer els hàbits, els comportaments i les percepcions de la ciutadania en relació a...

/ 17 de novembre del 2011