Vuitè mes consecutiu de descens de l’atur

Al mes de setembre la taxa d’atur registrat va tornar a reduir-se a Sant Boi, i ja acumula vuit mesos, des del febrer, de baixada consecutiva. Actualment la taxa és del 10,8% de la població activa, quatre dècimes menys que la registrada fa un mes, i 2,7 punts inferior a la del setembre del 2020, quan era del 13,5%.

 L’atur s’ha reduit durant el setembre especialment entre les dones, amb un descens de sis punts a la taxa, passant del 14,1 al 13,5%. En canvi, entre els homes la reducció ha estat només d’una dècima, passant del 8,5 al 8,4%. Tot i això, es manté l’alt diferencial d’atur entre homes i dones, i per cada home en situació d’atur registrat hi ha 1,5 dones en la mateixa situació.

El nombre total de persones en situació d’atur registrat a Sant Boi a la finalització del mes de setembre és de 4.393 persones, 1.083 menys que un any abans, o el que és el mateix, un 19,8% menys que al setembre del 2020.

 El descens de l’atur en termes interanuals és similar entre els homes (-20,1%) que entre les dones (-19,6%), però el col·lectiu que més ha vist reduir el seu nombre d’aturats registrats és el dels joves d’entre 16 i 29 anys, entre els quye el nombre de persones aturades ha baixat de 371 persones, un 39,5% en termes relatius.

Per sectors, el descens més important tant en termes absoluts com en termes relatius el trobem als serveis, amb 777 aturats menys que fa un any, o un 19,1%. A tots els sectors es registren descensos per sobre del 10%, excepte a l’agricultura, on hi ha registrat exactament el mateix nombre de persones aturades que fa un any.