Xifres de població a 1 de gener del 2016

La població de Sant Boi a 1 de gener del 2016, segons la xifra provisional que reflexa el Padró d’Habitants, era de 82.430 persones, 235 més que la xifra oficial de l’any 2015. La població de Sant Boi es distribueix de manera irregular entre els sis districtes de la ciutat, essent Marianao el més gran amb 31.951 habitants (gairebé el 40% del total) i Camps Blancs el més petit, amb 4.963 habitants.

Sant Boi té una superfície total d’uns 22 km2aproximadament, el que resulta en una densitat de població de 3.830 habitants per km2, encara que si només tenim en compte la superfície urbana (excloent les zones agrícola i forestal) la densitat de població augmenta fins les 11.500 persones per km2. 

El 15,9% de la població de Sant Boi és menor de 16 anys, mentre que a l’altre extrem trobem que un 19,3% és més gran de 64 anys. Aquesta proporció de població gran s’ha anat incrementat durant els darrers anys, i es preveu que continuarà augmentant degut a l’increment de l’esperança de vida de la població. L’edat mitjana de la població de Sant Boi és de 42,54 anys. La mitjana d’edat més alta la trobem als dos districtes que concentren més població gran, concretament Ciutat Cooperativa-Molí Nou i Camps Blancs, amb 45,02 i 43,37 anys de mitjana respectivament.

El 61% de la població resident és nascuda a Catalunya, mentre que un 27,7% ha nascut a la resta de l’estat i un 11,3%, a l’estranger. La població nascuda a Catalunya és la majoria a tots els grups d’edat excepte entre la gent gran, que molt majoritàriament (gairebé el 75%) ha nascut fora de Catalunya, a altres indrets de l’estat. El grup d’edat que concentra més població nascuda a l’estranger és el d’entre 30 i 44 anys, al que hi trobem gairebé un 20% de nascuts a l’estranger.

Pel que fa a la nacionalitat dels residents al nostre municipi, el 91,9% té nacionalitat espanyola. Per tant, un 8,1% dels santboians disposen d’altres nacionalitats. Els principals grups per nacionalitat són els marroquins (2.627 persones), xinesos (630), romanesos (395), pakistanesos (303), equatorians (298) i hondurenys (228). També trobem un nombre significatiu d’italians, peruans, colombians o xilens. A Sant Boi hi viuen persones de 94 nacionalitats diferents.

Indicador Unitat de mesura Valor Var. interanual Període Valor anterior
Població total (xifra oficial)
persones 82402 0,25% 2016 82195
Població immigrada extracomunitària
persones 6187 -9,60% 2016 6844
Població immigrada
persones 7082 -11,25% 2016 7980
Població jove (de 16 a 29 anys)
persones 11246 -0,62% 2016 11316
Població infantil (menor de 16 anys)
persones 13147 -0,30% 2016 13186
Població gran (majors de 64 anys)
persones 15916 1,83% 2016 15630

Deixa un comentari